«Հայլուրը» եւ «հայ կինը»

Հայաստանում շատ են սիրում տեղի, իսկ հիմնականում անտեղի կերպով օգտագործել «ազգ» բառը: Եթե լսենք քաղաքական գործիչների ելույթները, կենցաղային խոսակցությունները, ապա ազգ եւ հայ բառերը գուցե ամենաշատ գործածվողներն են: Հայ կին, հայ տղամարդ, հայ մարդ, հայ ընտանիք, Հայլուր, հայ ծիրան, ազգային եկեղեցի, ազգային նկարագիր, հայեցի, ազգային գաղափարախոսություն , մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, ազգային միաբանություն, ազգապահպան, ազգասեր, ԱԶԳ օրաթերթ եւ այլն: Ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել: Հաճախ տրամաբանությունից զուրկ, անհեթեթ բառակապակցությունները ոչ միայն իմաստազուրկ են, այլեւ իրենց ողջ անտրամաբանական ծանրությամբ սկսում են մեզ ճնշել, թելադրելով մտածողության կաղապարներ ու պահելակերպ: Ազգային բառերի եւ ազգային երեւույթների աննախադեպ առատությամբ հանդերձ, հազվագյուտ են դեպքերը, երբ փորձ է արվում այնուամենայնիվ սահմանել, ձեւակերպել այդ բառը որպես տերմին: Սահմանել այդ տերմինը, նշանակում է հայ հանրույթի ենթագիտակցականը բերել գիտակցության տիրույթ: Գուցե սա նման է այն խառը զգացողությանը, որը ապրում է հոգեկան խանգարում ունեցողը հոգեբույժի հետ հանդիպելուց առաջ: Երբ փորձում են ազգի մասին արեւմտյան տեսությունները օգտագործել հայկական տիրույթում, միանգամից բողոքի ձայներ են լսվում: Քաղաքագիտությունը վտանգավոր է գիտության ձեռքբերումները սկզբունքորեն մերժողների համար:

Ռուսական մի կայքում վերջերս նկատեցի ազգի մի հետաքրքիր սահմանում. «Ազգը դա մարդկանց մի հանրույթ է, որոնք հրաժարվել են միմյանց շահագործել», այսինքն ունեն հավասար իրավունքներ: Ազգի նման քաղաքացիական մեկնաբանությունները բնականաբար անհարիր են մեր ազգային նկարագրին, որը իռացիոնալ է, անըմբռնելի, անմեկնելի, անբացատրելի, անքննելի, եւ հետեւաբար ենթակա չէ քննադատության: Այնուամենայնիվ, եթե փորձենք նման տեսանկյունից դիտել բերված ազգային բառակապակցությունները, հետաքրքիր է, ինչպես են դրանք կարող ընկալվել:

—————————
Haylour (Armenian news) and “Armenian woman”

People in Armenia like using a word “nation” , sometimes, to the point, but often inappropriately. If you listen to political actors” speeches and to everyday talks, then you will notice that the words “nation” and “Armenian” are used most frequently. “Armenian woman”, “Armenian man”, “Armenian”, “Armenian family”, “Haylour (Armenian news)”, “Armenian apricot”, “national church”, “national portrait”, “national ideology”, AZG (Nation) newspaper and other. This row can be continued endlessly. These idioms, often illogical, do not just lack any sense, but also begin to pressure us with the whole weight of their irrationalism, demanding corresponding intellectual clichés and behavior.

While there is plenty of “national” words and “national” phenomena, there are rear attempt to determine, formulate this word as a term. To define this term means to bring unconsciousness of the Armenian public into the realm of consciousness. Maybe this is similar to the complex feeling, which a mentally ill person has before a meeting with a psychiatrist. When somebody tries to use western theories on nation in the Armenian reality, immediately voices of disapproval start to sound. Political science is dangerous for those who principally reject the achievements of the science.

Recently in one of the Russian websites I noticed an interesting definition of “nation”: “A nation is a community of people, who refuse to exploit each other”, i.e. have equal rights. Similar civic interpretations of nation are, naturally, not appropriate for our national portrait, which is irrational, unperceivable, non interpretable, unexplainable, impossible to research, therefore, not a subject of research. Nevertheless, if we try to look at the mentioned idioms from this point of view, it would be interesting to see how they will be perceived.

Advertisements

2 Responses to “«Հայլուրը» եւ «հայ կինը»”

  1. Ստեփան Սաֆարյան Says:

    http://www.hra.am/arm/?page=issue&id=16475

  2. Վարդան Ջալոյան Says:

    http://www.hra.am/arm/?page=issue&id=16500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: